Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 4
Çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıbbı konu alan araştırmaların değerlendirilmesi
Hilal Özcebe1, Funda Sevencan2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Halk Sağlığı Profesörü, 2Halk Sağlığı Araştırma Görevlisi Bu çalışmada çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını konu alan araştırmaların değerlendirilmesi amaçlandı. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada tıp alanında sıklıkla kullanılan arama motoru olan PubMed’de Aralık 2008 sonu itibariyle yer alan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp konulu tüm makaleler tarandı. Tarama sonucunda ulaşılan 292 makalede klinik, randomize kontrollü, meta-analiz araştırmaları olması ve makalenin İngilizce özeti bulunması kriterleri arandı. Araştırmaya alınma kriterlerine uygun 16 makale değerlendirmeye alındı. PubMed’de ulaşılan makalelerin %75.0’ının son üç yıl içinde yayınlandığı, %62.5’inin tanımlayıcı tipte olduğu saptandı. Araştırmaya alınan 16 çalışmanın %37.5’inde “Çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemi kullanma sıklığının belirlenmesi”nin amaçlandığı saptandı. Tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin kullanılma sıklığının %18.4-95.0 arasında değiştiği görülmekteydi. Araştırmaların %18.7’sinde “Tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin etkisini değerlendirecek araştırmalara ihtiyaç olduğu” önerisinde bulunuldu. Tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerini konu alacak çalışmaların kanıta dayalı tıp yaklaşımı içinde yapılması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : çocuk, tamamlayıcı ve alternatif tıp, makale, PubMed.
Copyright © 2016 cshd.org.tr