Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 3
Seftriaksonla ilişkili hemolitik anemi: Bir vaka takdimi
Hakan Döneray1,Zuhal Keskin Yıldırım1,Mustafa Büyükavcı2,Zerrin Orbak3,
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti1,Pediatri Doçenti2,Pediatri Profesörü3, İlaca bağlı hemolitik anemi çocuklarda oldukça seyrek görülen bir durumdur. İkinci ve üçüncü kuşak sefalosporinler ilaca bağlı hemolitik aneminin en sık nedenleridir. Üçüncü kuşak sefalosporinlerle ilişkili hemolitik anemi saptanan olguların %50’sinden fazlasında yer alan ilaç seftriaksondur. Biz bu yazıda seftriakson tedavisi sırasında HA gelişen altı yaşındaki bir kız hastayı sunuyoruz. Hastaya vankomisin ve teikoplanin ile kombine edilen seftriakson tedavisi verilmişti. Makülopapüler döküntünün gelişmesi üzerine vankomisin tedavisi kesilmişti. Hastada solukluk, kusma, takipne ve sırt ağrısı geliştiğinde yapılan laboratuvar incelemede hemoglobin 4.3 gr/dl, retikülosit oranı %1, LDH 1346 U/l, total bilirubin 11.8 gr/dl, direkt bilirubin 2.9 gr/dl, haptoglobin 13.9 mg/dl, urobilinojen (+2), and direkt Combs testi pozitif olarak bulunmuştu. HA’nin seftriaksonla ilişkili olduğu düşünüldü. Seftriakson tedavisi kesildi. Tedavi teikoplanin ile tamamlandı. Taburcu edildikten sonraki ikinci haftada hemoglobinin kararlı düzeyini koruduğu görüldü. Anahtar Kelimeler : hemolitik anemi, seftriakson.
Copyright © 2016 cshd.org.tr