Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 3
Kalp tamponadı: Perkütan santral venöz kateter uygulamasının seyrek ancak hayati tehdit eden komplikasyonu
Birgin Törer1,Hande Gülcan2,Selman Vefa Yıldırım3,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı1,Pediatri Doçenti2,Pediatri Yardımcı Doçenti3, Perkütan santral venöz kateterler son yıllarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özellikle çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Perkütan santral venöz kateter kullanımına bağlı perikardiyal efüzyon/kalp tamponadı gelişmesi seyrek, ancak ciddi komplikasyonun, kateter yerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ile azaltılabildiği ancak önlenemediği gösterilmiştir. Bu yazımızda perkütan santral venöz kateter komplikasyonu olarak perikardiyal efüzyon ve kalp tamponadı gelişen bir prematüre bebek sunulmuştur. Perkütan santral venöz kateteri olan hastalarda ani ve beklenmeyen şekilde desatürasyon, bradikardi, siyanoz, metabolik asidoz, hipotansiyon gelişmesi durumunda hastanın acilen kalp tamponadı açısından değerlendirilmesinin ve erken dönemde perikardiyosentez ile perikardiyal sıvının boşaltılmasının hayat kurtarıcı önemi vurgulanmak istenmiştir. Anahtar Kelimeler : perkütan santral venöz katater, prematürite, perikardiyal efüzyon, kalp tamponadı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr