Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 3
Ciddi hiponatremi ve status epileptikus kliniği ile getirilen santral hipotiroidi: Bir vaka takdimi
Enver Şimşek1,Aysu Tazegül2,Rukiye Ünsal3,Yıldız Dallar1,
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Doçenti1,Pediatri Asistanı2,Pediatri Uzmanı3, Hiponatremi daima suyun sodyuma oranla fazlalığının göstergesidir. Bu durum ya total vücut sıvısının artması nedeniyle total vücut sodyumunun dilüsyona uğraması veya vücuttan sodium kaybının su kaybına oranla daha fazla olmasından kaynaklanır. Ciddi ve hızlı gelişen hiponatremi olgularında konvülsiyon, koma, kalıcı beyin zedelenmesi, solunum durması, beyin sapı fıtıklaşması ve ölüm görülebilir. Çocukluk çağında semptomatik hiponatremi genellikle ciddi sistemik hastalıklar ile ilkişkilidir. Çocukluk çağında ciddi hiponatreminin eşlik ettiği hipotiroidi olgusu bildirilmemiştir. Hipotiroidinin hangi mekanizma ile hipotiroidiye neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Burada iki yaşında bir çocuk hastada ciddi hiponatremi ve status epileptikus tablosunun eşlik ettiği santral hipotiroidi olgusu sunuldu. Anahtar Kelimeler : hipotiroidi, hiponatremi, konvülsiyon dönemi, erken çocukluk gelişimi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr