Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 2
İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları
Nesib Caferoğlu Guliyev1, Naile Celilkızı Rahimova2, Ayten Kemalkızı Memedbeyli3
1Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Enstitüsü, Pediatri Profesörü
2Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Enstitüsü, Pediatri Doçenti
3Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Enstitüsü,, Pediatri Uzmanı
Bu araştırmada intrauterin enfeksiyonlar yönünden araştırılmış ve pozitif test sonuçları ile tanı konulmuş 132 yenidoğanın kranial ultrasonografi bulguları değerlendirildi. CMV enfeksiyonu olan 30 yenidoğan ilk gruba alındı, ikinci grupta herpes virus enfeksiyonu olan 35 yenidoğan, üçüncü grupta klamidya enfeksiyonu tespit edilmiş 17 yenidoğan değerlendirildi. Dördüncü grubu ise bu enfeksiyonlardan birden fazlası ile enfekte olmuş 20 yenidoğan oluşturdu. Beşinci grup ise kontrol grubu olarak alındı. Ultrasonografi bulguları CMV ve karma enfeksiyon grubunda daha şiddetli olduğu görüldü. Bu çalışmada intrauterin enfeksiyon tespit edilmiş yenidoğanlarda kranial ultrasonografinin hastalığın şiddetini belirlemede önemli bir yer tutacağı vurgulandı. Anahtar Kelimeler : intrauterin enfeksiyonlar, kranial ultrasonografi, yenidoğan.
Copyright © 2016 cshd.org.tr