Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 1
Toksokariazis: Bir vaka takdimi
Murat Doğan1, Mehmet Açıkgöz1, Ertan Sal1, Avni Kaya1, Şükrü Arslan2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profösorü
İnsan Toxocara canis infeksiyonları, tüm dünyada özellikle ılıman ve tropikal iklimin olduğu bölgelerde görülür. Hastalığın bulaşmasında köpekler rezervuardır. Toksokariazis, kedi ve köpeklerin barsaklarında yaşayan Toxocara canis ve Toxocara cati’nin neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Bu makalede karın ağrısı, göz ve yüzde şişlik şikâyetleri ile başvuran, immunglobulin E değeri 4540 kU/l, beyaz küre sayısı 21500/mm3 ve periferik yaymada %81 eozinofilisi olan ve toksokariazis tanısı alan 12 yaşındaki kız hasta paraziter hastalıkların çok değişik şekil bulgularla ortaya çıkabileceğini vurgulamak amacıyla ve seyrek görülmesi nedeniyle ile sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : toksokariazis, köpek, immünglobulin E, eozinofili
toxocariasis, dog, immunoglobulin E, eosinophilia
Copyright © 2016 cshd.org.tr