Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 1
Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2007)
Münevver Bertan1, Dilek Haznedaroğlu2, Pelin Koln3, Kadriye Yurdakök4, Bahar Doğan Güçiz5
1Uluslararası Çocuk Merkezi Genel Müdür
2Uluslararası Çocuk Merkezi Program Koordinatörü
3Uluslararası Çocuk Merkezi Program çalışanı
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Profesörü
Erken çocukluk dönemi 0-8 yaşlarını, erken çocukluk gelişimi ise çocukların hayatının erken dönemlerindeki fiziksel, mental ve sosyal gelişimlerini kapsamakta ve bu gelişimi etkileyebilecek beslenme, eğitim, bakım, sağlık, zihinsel gelişim ve çocukların sosyal iletişimleri için gerekli tüm girişimleri içermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de erken çocukluk gelişiminin sağlık ve eğitim boyutu ile ilgili 2000-2007 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmaların derlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, erken çocukluk gelişimi alanında Türkiye’de sağlık ve eğitim konulu bilimsel olarak hazırlanmış 326 çalışmaya erişilebilmiştir. Anahtar Kelimeler : okul öncesi, zihinsel gelişim, psikososyal gelişim, erken çocukluk dönemi, erken çocukluk gelişimi
preschool, cognitive development, psychosocial development, early childhood period, early childhood development
Copyright © 2016 cshd.org.tr