Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 4
Selektif IgM eksikliği olan adolesan kız hastada ağır (komplike) suçiçeği enfeksiyonu: Bir vaka takdimi
Funda Tekkeşin1, Duygu İskender1, Esra Gürkaş2, İlker Devrim2, İlhan Tezcan3, Ateş Kara4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
Selektif IgM eksikliği, seyrek görülen bir immün yetmezlik hastalığıdır. Bu hastalarda genellikle aşı cevabı normaldir. Bu bakımdan aşı ile korunma sağlanabilen hastalıklara karşı aşılanmaları önem taşımaktadır. Bu yazıda ağır suçiçeği enfeksiyonu ve komplikasyonlarını önlemek amacıyla özellikle adolesan yaş grubu bireylerinde suçiçeği aşısının önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : selektif IgM eksikliği, suçiçeği, aşılama.
selective IgM deficiency, varicella, vaccination.
Copyright © 2016 cshd.org.tr