Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 3
Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler
Elif N. Özmert
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Aşılama, çocuk sağlığı girişimleri arasında çok öncelikli bir yer tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1974 yılında Genişletilmiş Bağışıklama Programını (GBP) geliştirmiş ve önermiştir. Altı hastalığa karşı korunma sağlayan bu programın ilk uygulaması Türkiye'de 1980-85 yılları arasında başlamış ve hız kazanmıştır. O günden bugüne pek çok yeni aşı geliştirilmiş ve bunlar ile ilgili çeşitli öneri ve uygulamalar yapılmıştır. Bu gelişmeler sonucu gerek Dünya'da gerekse Türkiye'de GBP çeşitli değişiklikler olmuştur. Bu yazıda bu gelişim süreci, ülke programlarının oluşturulmasını etkileyen faktörler, oluşan değişiklikler ve bunların hastalıkların epidemiyolojisine yansımasından söz edilmektedir. Anahtar Kelimeler : Genişletilmiş Bağışıklama Programı, Dünya, Türkiye, aşı.
Expanded Program on Immunization (EPI), world, Turkey, vaccine.
Copyright © 2016 cshd.org.tr