Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 3
Çocuklar sigara dumanından pasif etkilenim açısından risk altında mı ?: bir ilköğretim okulu deneyimi
Hacer Neslihan Bildik1, Esra Bilgin1, Elif Demirdöğen1, Ergin Yıldız1 Dilek Aslan2, Songül Yalçın3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktor
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doçenti
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
“Sigara dumanından pasif etkilenim (SDPE) ya da pasif içicilik” bebek ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyen en önemli dışsal faktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar her dört çocuktan üçünün evlerinde sigara dumanından pasif olarak etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışmada da Ankara'da bir ilköğretim okulunda okuyan anasınıfı, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin aileleri aracılığı ile SDPE durumlarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmada 283 öğrencinin velisinden alınan bilgiler değerlendirilmiştir (%94). Öğrencilerin 245'inin (%86.6) anneleri, babaları ya da birlikte yaşadıkları diğer kişiler halen sigara içmektedir. Hane temelinde ise öğrencilerin 164'ünün (%58.0) evinde öğrenciler sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir. Araştırma grubundaki anne ve babaların çocuklarını SDPE açısından ne denli riske attığını ortaya koymaktadır. Bu konuda okul yönetimi ile işbirliği içinde önleme çalışmaları yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle gerekli iletişimlerin kurulması planlanmaktadır. Anahtar Kelimeler : pasif içicilik, ev, çocuk, aile
passive smoking, home, child, family
Copyright © 2016 cshd.org.tr