Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 2
Gebelikte parvovirus enfeksiyonları ve fetomaternal etkileri
Ümit Çelik1, Emine Kocabaş2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Parvovirus B19 enfeksiyonu, çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardan birisidir. Genelde Parvovirus B19 enfeksiyonu immün sistemi sağlam erişkinler tarafından hafif veya asemptomatik geçirilirken, gebelerde nadiren fetus kaybına ve hidrops fetalise neden olur. Gebelerde Parvovirus B19 enfeksiyonu sıklığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm gebelerde %0.25-1 (yılda yaklaşık olarak 10000-40000 gebe) arasındadır. Bu enfeksiyonların çoğu belirlenememekte olup, gebeliği etkilemiyor gibi görünmektedir. Ancak enfeksiyon %2-10 oranında hidrops fetalis ile sonuçlanmaktadır. Bu derlemede, parvovirüs B19 enfeksiyonunun etkileri, hem gebe ve hem de fetus açısından irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler : parvovirus B19, gebelik, fetus, parvovirus B19, pregnancy, fetus
Copyright © 2016 cshd.org.tr