Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 2
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış deneyiminin aile ve prematüre bebek üzerine etkileri
Ömer Erdeve1, Begüm Atasay2, Saadet Arsan3, Tomris Türmen3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Uzmanı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Bebeklerinin herhangi bir nedenle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılması aileler için bir stres ve kaygı kaynağıdır. Bu durum hem aile hem de bebeğin yeteneklerinin gelişimini etkiler. Doğuma ve yoğun bakım ortamına ait çevresel faktörler ve bebeğin fiziksel kırılganlığı ile immatüritesi bu tablodan sorumlu olabilmektedir. Yoğun bakım sürecinde ailelerin edindikleri deneyimler onları olumlu olduğu gibi, olumsuz yönde de etkileyebilir. Bu yazıda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatışın aile, bebek ve her ikisinin arasındaki ilişkiye etkileri tartışılarak, ünite çalışanlarının bu tabloları daha iyi tanıyacak ve ailelere yardımcı olacak bilgileri edinmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : aile, kırılgan çocuk sendromu, maternal depresyon, prematüre, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, family, vulnerable child syndrome, maternal depression, premature, neonatal intensive care unit
Copyright © 2016 cshd.org.tr