Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 1
Çölyak hastalığında transaminaz yüksekliği ile psödo-obstrüksiyonun birlikteliği
Muzaffer Polat1, Erhun Kasırga2, Betül Ersoy2, İbrahim Abay3, Ali Onağ1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Araştırma Görevlisi, 4Pediatri Profesörü Çölyak hastalığı intestinal mukozanın glutene karşı göstermiş olduğu reaksiyon sonucu gelişen ve gastrointestinal sistemin işlevlerini bozan bir hastalıktır. Bu hastalık, tipik malabsorbsiyon semptomları ile ortaya çıkabileceği gibi atipik gastrointestinal sistem bulgularına da neden olabilir. Ancak literatürdeki atipik Çölyak hastalığı olgu sunumları arasında psödo-obstrüksiyon ve karaciğer enzim yüksekliği ile ortaya çıkan Çölyak hastalığı vakası yoktur. Burada psödo-obstrüksiyon tablosunda başvuran ve aminotransferaz düzeylerinde yükseklik saptanan dokuz yaşında bir Çölyak hastası sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : çölyak hastalığı, psödo-obstruksiyon, aminotransferaz, celiac disease, pseudo-obstruction, aminotransferase
Copyright © 2016 cshd.org.tr