Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 1
Prematüre Retinopatisi
S. Ümit Sarıcı1, F. Mehmet Mutlu2, H. İbrahim Altınsoy3
1GATA ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
2GATA ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçenti
3GATA ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesörü
Prematüre retinopatisi, tüm dünyada çocukluk çağının önlenebilir görme kaybı ve körlük yapan neden arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Toplumların gelişmişlik durumu ve yenidoğan bakımındaki kalite düzeylerinden etkilenmekte olan prematüre retinopatisinin sıklığı ülkelere göre değişmektedir. Gelişmiş ülkelerde son on yılda prematüre retinopatisi sıklığı azalma göstermiştir ve bu ülkelerde neredeyse sadece doğum ağırlığı 1000 gr’ın altında olan çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde ise prematüre retinopatisi sıklığı artmakta olup, daha matür yenidoğanlarda da ciddi prematüre retinopatisi görülebilmektedir. Prematüre retinopatisinin ortaya çıkmasıyla ilişkili çok sayıda risk faktörü vardır, ancak gebelik yaşı ve doğum ağırlığı kanıtlanmış ve en önemli risk faktörleridir. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prematüre retinopatisi riskini azaltmak için prematüre doğum eylemi ve prematüreliğin önlenmesine çalışılmalıdır. Bu hastalığın sıklığının ve korunmanın tam olarak anlaşılması ve belirlenmesi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır, ancak uygun tarama programları, standart bakım ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesi prematüre retinopatisine bağlı görme kayıplarının engellenmesinde önemli olacaktır. Bu makalede, prematüre retinopatisinin tanımı, sınıflandırması, önemi, tarama program ve politikaları, sıklığı, risk faktörleri ve tedavisi ile ilgili klasik ve güncel bilgiler gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : prematüre retinopatisi, patogenez, korunma, tedavi, retinopathy of prematurity
Copyright © 2016 cshd.org.tr