Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 1
Poststreptokoksik septal pannikülit ve lökositoklastik vaskülit birlikteliği: Bir vaka takdimi
Hacer Ergin1, Nusret Parlaz2, Şeniz Ergin3, Neşe Demirkan4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Doçenti
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Doçenti
Pannikülitler subkütan yağ dokusunu tutan heterojen enflamatuar hastalıklardır. Eritema nodozum, alt ekstremitelerin ön yüzünde lokalize, ısı artışı, kızarıklık, ağrılı ve endüre nodüllerle karakterize subkutan dokunun enflamatuar bir lezyonudur. Histopatolojik olarak vaskülitsiz septal pannikülitin örneği olan eritema nodosum, enfeksiyon, sarkoidozis, romatolojik hastalıklar, enflamatuar bağırsak hastalıkları, ilaçlar, otoimmün ve malign hastalıklara bağlı olarak oluşabilir. Bu yazıda histopatolojik olarak septal pannikülit ve eşlik eden lökositoklastik vaskülit tanısı konulan bir poststreptokoksik eritema nodosum vakası sunuldu. Anahtar Kelimeler : pannikülit, eritema nodozum, panniculitis, erythema nodosum
Copyright © 2016 cshd.org.tr