Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 4
Akut bronşiyolitte kanıta dayalı tedavi seçenekleri
Pelin Özlem Şimşek1, Nural Kiper2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Akut bronşiyolit, bir yaş altı bebeklerde görülen en sık alt solunum yolu enfeksiyonu olup sıklıkla respiratuar sinsityal virus enfeksiyonu ile ilişkili olan ve genellikle kendi kendini sınırlayan bir klinik sendrom olarak tanımlanmaktadır. Tedavide uygun oksijenizasyon ve hidrasyonun sağlandığı destek tedavisi esas olup bronkodilatör veya diğer medikal tedavi kullanımı ile ilgili sonuçlar çelişkilidir. Gerek hastanede yatan gerekse de ayaktan izlenen hastalarda bu tedavilerin rutin kullanımını destekleyecek yeterli düzeyde kanıta dayalı veri mevcut değildir. Bu derlemede akut bronşiyolitin tedavi seçenekleri kanıta dayalı veriler doğrultusunda gözden geçirilecektir. Anahtar Kelimeler : Akut bronşiyolit, respiratuar sinsityal virus, bronkodilatör tedavi, Acute bronchiolitis, respiratory syncytial virus, bronchodilator therapy
Copyright © 2016 cshd.org.tr