Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 3
Protrombin gen mutasyonu olan bir çocukta suçiçeği sonrası derin ven trombozu
Zühre Kaya1, Ülker Koçak2, Türkiz Gürsel3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Uzmanı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Derin ven trombozu suçiçeğinin seyrek görülen komplikasyonlarından biridir. Suçiçeği enfeksiyonundan iki hafta sonra sol iliofemoral vende yaygın tromboz gelişen dokuz yaşında erkek çocukta protein C ve antitrombin III düzeyleri normal olduğu halde, protein S düzeyi düşüktü. Protein S eksikliği iki ay devam eden hastada PT G20210A mutasyonu taşıyıcılığı saptandı. Antitrombotik tPA (ActilyseR) tedavisi ile tromboze vende hızla rekanalizasyon sağladıktan sonra bir yıl düşük molekül ağırlıklı heparin uygulandı. Postflebitik sendromu olmayan hastada üç yıllık izlemde tromboz tekrarlamadı. Suçiçeğine bağlı trombozda edinsel protein S eksikliğinin Faktör V Leiden mutasyonu ile birlikteliği daha önce bildirilmiş olup PT G20210A mutasyonu ile birlikteliği ilk kez tanımlanmaktadır. Anahtar Kelimeler : derin ven trombozu, PT G20210A mutasyonu, suçiçeği, deep venous thrombosis, PT G20210A mutation, chickenpox
Copyright © 2016 cshd.org.tr