Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 3
Sağlık çalışanları nebülizatörle tedaviyi biliyor mu?
Bahire Ulus1, Fatma Kurşun2, Deniz Doğru3, Ebru Yalçın3, Sevgi Pekcan4, Nazan Çobanoğlu4, Uğur Özçelik5, Nural Kiper5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşire Doktor
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşire
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Günümüzde solunum yolu hastalıklarının tedavisinde, nebülizatörle ilaç uygulamaları yaygın kullanılmaktadır. Araştırma Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde çalışan asistan doktor, hemşire ve intörn doktorların, “Çocuklarda nebülizatörle ilaç uygulamaları” konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya 41 asistan doktor, 75 hemşire, 34 intörn doktor olmak üzere toplam 150 kişi katılmıştır Veriler, Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi tarafından hazırlanan “Nebülizatörle İlaç Uygulamaları Çalışan Anketi” ile toplanmıştır. Araştırmaya katılanların yarısından fazlasının bir yıl veya daha fazla nebülizasyon deneyiminin olduğu belirlenmiştir. Yanıtlar değerlendirildiğinde, meslek grupları arasında fark saptanmamış, ancak hava akım hızı ve nebülizatörlerin dezenfeksiyonu konusundaki doğru yanıt oranlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının tümüne, konu ile ilgili seminer verilmiştir. Eğitim sonrası aynı anket çalışma grubuna yeniden uygulanmış ve bu konudaki yanlış cevapların büyük ölçüde azaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler : nebülizasyon, nebülizatör tedavisi, sağlık çalışanları, çalışanların eğitimi, nebulization, nebulizer therapy, medical staff, education
Copyright © 2016 cshd.org.tr