Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 2
Topikal steroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: İki vakanın takdimi
Banu Nur1, Gülay Karagüzel2, Doğa Türkkahraman2, Sema Akçurin3, İffet Bircan3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Pediatri Uzmanı
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Diyaper dermatiti sık görülen cilt hastalıklarından birisidir. Yazımızda diyaper dermatiti nedeniyle topikal klobetazol 17-propiyonat (Dermovate), betametazon 17-valerat (Betnovate C) ve mometazon furoat (Elocon) kullanılan ve iatrojenik Cushing sendromu gelişen iki vakayı sunduk. Kronik topikal steroid kullanımı HPA ekseninin disfonksiyonuyla sonuçlanabileceğinden, ailelerin olası yan etkilere karşı uyarılmasının ve etki güçü düşük ajanların tercih edilmesinin önemini vurgulamaya çalıştık. Anahtar Kelimeler : Diyaper dermatit, topikal steroid, süt çocuğu, diaper dermatitis, topical steroid, infancy
Copyright © 2016 cshd.org.tr