Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 2
Disfaji ile gelen vitamin B12 eksikliği: Bir vaka takdimi
Yusuf Usta1, Ahmet Çetinkaya1, Yusuf Aydemir1, Barış Kuşkonmaz1 Figen Gürakan2, Mualla Çetin2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Disfaji etiyolojisinde, primer motilite bozuklukları ve trakeaösefageal fistül, akalazya, nörolojik hastalıklar, kollajen doku hastalıkları, genetik hastalıklar gibi sekonder birçok hastalık vardır. Disfajili bir hastada en sık başvuru nedeni beslenme veya solunum güçlüğü olup, büyüme geriliği, kilo kaybı ve nazal reflü problemleriyle getirilebilir. Vitamin B12 eksikliğine bağlı anemi tanısını daha önce alan on aylık kız bebek, beslenme ve yutma güçlüğü, hırıltı, kusma, kilo kaybı, halsizlik, solukluk ve çevreye ilgisizlik yakınması ile getirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başka bir neden bulunamayan ve annesindeki eksikliğe bağlı vitamin B12 eksikliği tanısı alan hastanın tüm yakınmaları uygun vitamin B12 tedavisiyle kayboldu. Seyrek görülmekle birlikte disfajiye yol açan hastalıklar içerisinde vitamin B12 eksikliği de düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : anemi, vitamin B12 eksikliği, yutma güçlüğü, anemia, vitamin B12 deficiency, dysphagia
Copyright © 2016 cshd.org.tr