Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 2
Kawasaki hastalığında nötropeni: Bir vaka takdimi
Ayten Gümüş1, Nurcan Cengiz2, Yasemin Uslu1, Emel Özyürek3, Selman Vefa Yıldırım3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Uzmanı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Doçenti
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Yardımcı Doçenti
Kawasaki hastalığı etiyolojisi bilinmeyen multisistemik bir vaskülittir. Beş yaş altında ve erkek çocuklarında sıktır. Ateş, döküntü, bilateral eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, servikal lenfadenopati, ağız içi ve el-ayak değişiklikleri ile karekterize bir vaskülittir. Tedavi edilmeyen çocuklarda koroner arter tutulumu, miyokard enfarktüsü ve ani ölüme yol açabildiği için erken tanı ve tedavi önemlidir. Trombositoz, trombositopeni, lökositoz ve anemi gibi hematolojik anormallikler Kawasaki hastalığında sık olarak bildirilmiştir. Nötrofili akut Kawasaki hastalığında sık bir bulgu iken nötropeni seyrek görülen bir bulgudur. Burada nötropeni ile giden Kawasaki vakası sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Kawasaki hastalığı, nötropeni, Kawasaki disease, neutropenia, children
Copyright © 2016 cshd.org.tr