Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 2
İlerleyici beyin hastalıklarında fizyoterapi uygulamalarının önemi: subakut sklerozan panensefalitli iki vaka örneği
Tülay Tarsuslu1, Akmer Mutlu1, Mintaze Kerem Günel2, Ayşe Livanelioğlu3
1Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Fizyoterapi Araştırma Görevlisi
2Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Fizyoterapi Doçenti
3Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Fizyoterapi Profesörü
Bu çalışmanın amacı, subakut sklerozan panensefalit (SSPE) tanısı konulmuş iki hastaya uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının sonuçlarını bildirmektir. Çocuk nöroloğu tarafından SSPE tanısı konan ve fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları ve ortez uygulamaları için Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'na yönlendirilen iki vaka incelendi. Hastaların, klinik özellikleri, motor gelişim düzeyi ve kas tonusu değerlendirmesi yapıldı. Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı; pozisyonlama, normal eklem hareketleri, germe egzersizleri, tonusu düzenleyici egzersizler, duyu eğitimi ve aile eğitimini içerdi. Her iki hastaya da spastisite inhibisyonu için diz ve ayak bileğini içine alan destekleyici cihaz önerildi. Hastalarımız erkek olup yaşları sırası ile on ve sekiz yıl idi. Her iki hasta da III. evrede olup spastik kuadriparatik tutulumlu ve günlük yaşamlarında tamamen bağımlı hastalardı. Altı ay süresince, ev programı ve aile eğitimi ile takip sonrası yapılan değerlendirmelerde, kas tonusunda azalma, motor gelişim basamaklarında ve yapabildiği fonksiyonlarda ilerleme olduğu ve ailelerin hastalığın rehabilitasyonu konusunda bilinçlendikleri gözlendi. İlerleyici bir hastalık olan SSPE'nin erken dönemden itibaren tedavi seçeneklerinin içine fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının da alınması hasta ve ailelerinin yaşam kalitesini desteklemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler : subakut sklerozan panensefalit fizyoterapi ve rehabilitasyon, aile eğitimi, subacute sclerosing panencephalitis. Panensefalit (SSPE), physical therapy and rehabilitation, family training
Copyright © 2016 cshd.org.tr