Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 1
Kütanöz jüvenil ksantogranüloma: Bir vaka takdimi
Erdoğan Yüzkollar1, Selçuk Yüksel1, Atilla Güray1, Yusuf Özmen2, Günhur Başıbüyük1, Faruk Fidan1
1Bursa Çekirge Çocuk Hastanesi Pediatri Uzmanı
2Bursa Çekirge Çocuk Hastanesi Dermatoloji Uzmanı
Juvenil ksantogranüloma (JXG), sıklıkla süt çocukluğu ve erken çocukluk döneminde seyrek görülen bir deri hastalığıdır. Bu iyi huylu seyrek görülen hastalık, deride tek yada birden fazla sarı-kırmızı renkte papülonodüler lezyonlarla karakterize olup daha az sıklıkta diğer organlarda da görülebilir. İyi huylu Langerhans hücreli olmayan histiyositozdur (non-LCH). Prognozu iyidir. Lezyonlar tedavi gerektirmez ve aylar ya da yılar içinde kendiliğinden kaybolur. Bu makalede sağ üst kolda deride iki adet şişlik şikayeti ile gelen ve derideki lezyondan yapılan biyopsi ile histopatolojik olarak JXG tanısı alan dört aylık bir kız çocuk sunuldu. Hastada olabilecek sistemik organ tutulumları ve eşlik edebilecek hastalıklarlar araştırıldı. Hastada JXG deride iki lezyonla sınırlı olup diğer organ tutulumları saptanmadı. Herhangi bir tedavi uygulanmadı ve izleme alındı. Seyrek görülen bir deri lezyonu olan JXG bu vaka ile hatırlatıldı. Anahtar Kelimeler : jüvenil ksantogranüloma, non-Langerhans hücreli histiyositozis, ksantoma, juvenile xanthogranuloma, non-Langerhans cell histiyositozis, xanthoma
Copyright © 2016 cshd.org.tr