Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 1
Hayatın ilk yılında demir proflaksisi ve anemi
Nilgün Vatandaş1, Gülsüm Atay1, Aylin Tarcan2, Sema Kanra3, Namık Özbek4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Sağlıklı zamanında doğmuş sadece anne sütüyle beslenen dördüncü ayındaki bebeklere 1 mg/kg/gün dozunda Fe+2 başlandı. Bir yaşına kadar demiri önerilen dozda ve düzenli olarak kullananlar proflaksi grubuna (n=90) alındı. Demir proflaksisi hiç başlanmamış ya da hiç kullanmayanlar ise kontrol grubu (n=27) olarak kullanıldı. Demir proflaksisi grubunda demir eksikliği (DE) %20, ve demir eksikliği anemisi (DEA) %2, iken kontrol grubunda DE % 26 ve DEA %30 olarak belirlendi. Kontrol grubu ile çalışma grubu karşılaştırıldığında DEA oranı demir proflaksisi alanlarda daha azdı, bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001). Proflaksi grubunda da DE/DEA görüldüğü için proflaksinin bir yaştan daha uzun süreli kullanılması gerektiği düşünüldü. Anahtar Kelimeler : demir proflaksisi, süt çocukluğu, demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi, iron supplementation, infant, iron deficiency, iron deficiency anemia
Copyright © 2016 cshd.org.tr