Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 4
Mezangioproliferatif glomerülonefrit ile birlikte olan bir Isaacs sendromu vakası
Metin Kaya Gürgöze1, M. Hakan Poyrazoğlu2, Meral Mirza3, Hakan Gümüş1, Tahir E. Patıroğlu4, Sefer Kumandaş5, Ruhan Düşünsel5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Profesörü
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Isaacs sendromu kas krampları ve miyokimi ile giden, etiyolojisi bilinmeyen, seyrek görülen bir hastalıktır. Sürekli kas aktivitesi gösteren sendrom olarak da adlandırılan bu hastalık 1961 yılında Isaacs tarafından tanımlanmıştır. Hastanemize bir aydır devam eden kas krampları, miyokimi, aşırı terleme ve başağrısı nedeniyle getirilen 14 yaşında erkek çocuğunun elektroensefolomiyografi incelemesinde Isaacs sendromu için tipik bulgular tespit edildi. Kan basıncı yüksekliği ve masif proteinürisi olan hastanın böbrek biyopsisinde mezangioproliferatif glomerülonefrit saptandı. Karbamazepin ve steroid tedavisi sonrası hastanın hem kliniği hem de proteinürisi tamamen düzeldi. Bilgilerimize göre Isaacs sendromu ve mezangioproliferatif glomerülonefrit birlikteliği olan ilk vakadır. Anahtar Kelimeler : Isaacs sendromu, mezangioproliferatif glomerülonefrit, Isaacs’ syndrome, mesangial proliferative glomerulonephritis, children
Copyright © 2016 cshd.org.tr