Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 4
Sakarya bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi
Erdoğan Soyucen1, Yasemin Aktan2, Aykut Saral3, Nursen Akgün4, Ali Ümit Numanoğlu4
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Yardımcı Doçenti
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Yardımcı Doçenti
4Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Pediatri Uzmanı
Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 1 Mayıs 2004-30 Nisan 2005 tarihleri arasında başvuran altı ay ile 15 yaş arasındaki çocuk zehirlenme vakaları geriye dönük olarak incelendi. Yüz on bir vakanın 63’ü (%6.7) erkek, 48’i (%43.3) kız olup ve ortalama yaşları 4.0±3.3 (0.5-15) yıldı. Zehirlenme en sık 0-5 yaş arası grupta olup oran %73.8 idi. İlaçlar en sık zehirlenme nedeniydi (%57.6) İlaçları temizlik maddeleri (korozif maddeler, hidrokarbonlar, boyalar gibi) izlemekteydi (%30.7) Ek olarak karbonmonoksit (%5.0) ve pestisitler (%4.5) ve diğerleri (13.7%) olarak saptandı. İlaçla zehirlenme vakalarını sıklık sıralarına göre %18.0’ını merkezi sinir sistemi ilaçları (antidepresan, antipsikotik, antiparkinson), %7.2’sini analjezikler, %5.4’ünü vitaminler, yine %5.4’ünü antihipertansifler ve diğer ilaçlar (%21.6) oluşturmaktaydı. Zehirlenmelerin tedavisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte. bu problemin çözümünde en etkin yöntem koruyucu önlemlerin alınmasıdır. Anahtar Kelimeler : zehirlenme, çocukluk çağı, etiyoloji, Sakarya, poisoning, childhood, etiology, Sakarya
Copyright © 2016 cshd.org.tr