Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 1
Ankara'da ilkokul çocuklarında kan kurşun düzeyi
Bu çalışmada Ankara merkez ilçelerinde ilkokulda okuyan öğrencilerin kan kurşun düzeyleri araştırıldı. Çalışmada 118 öğrenciden kan örneği alındı. Öğrenciler ilkokul birinci ve ikinci sınıfta okuyan, farklı sosyoekonomik mahallelerdeki ilkokullardan rastgele seçildi. Kan kurşun düzeyi ölçümleri Zeeman SIMAA 6000 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile yapıldı. Öğrencilerin ortalama kan kurşun düzeyleri 3.8 ± 2.07 µg/dl bulundu. Sadece iki vakada kan kurşun düzeyi 10 µg/dl’nin üzerinde saptandı. Kan kurşun düzeyleri, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, anne eğitim düzeyi, evde sigara içilmesi, evin ısınma şekli, evin cadde kenarında olması veya trafik yoğunluğuna göre değişiklik göstermedi. Ancak baba eğitimi sekiz yıldan az, boy veya vücut ağırlığı onuncu persentilin altında olanlarda kan kurşun düzeyleri daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç olarak Ankara’daki ilkokul çocuklarında kan kurşun düzeyinin nispeten düşük bulunduğu, bununla birlikte baba eğitimi düşük ve kronik malnütrisyonu olan çocuklarda kurşun düzeylerinin yüksek olma riskinin daha fazla olduğu saptandı. Anahtar Kelimeler : kan kurşun düzeyi, ilkokul, beslenme bozukluğu, blood lead level, primary school, malnutrition
Copyright © 2016 cshd.org.tr