Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 3
Brusella sakroilleitti: Bir vaka takdimi
Hasan Tezer1, Ateş Kara2, İlker Devrim1, Meltem Çağlar3, Senem Şentürk4, Nesrin Beşbaş5, Gülten Seçmeer5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Görevlisi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Profesörü
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Brusella, ülkemizinde yer aldığı belirli coğrafyalarda daha sık olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak görülen zoonotik bir hastalıktır. Çok farklı klinik tablolarla hastaların başvurusu olabilirken özgün, tanısal bir testi bulunmamaktadır. Biz bu vaka sunumumuzla, bel ağrısı şikayeti ile başvuran, erken dönemde aglütünasyon testleri negatif olan ve izleminde aglütünasyon testleri pozitifleşen ve kemik iliği kültüründe brusella grubu bakteri üremesi saptanan 14 yaşında bir kız hasta nedeni ile öncelikle, kuvvetle bruselloz düşünüldüğünde tanısal testlerin tekrarlanmasının önemini vurgulamak ve ayrıca, radyolojik olarak sakroileit varlığında da brusellozun ayırıcı tanılar arasında yer aldığını belirtmek için tartışmak istedik. Anahtar Kelimeler : Brusella, adölesan, sakroilleit, brucellosis, adolescent, sacroileitis
Copyright © 2016 cshd.org.tr