Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 3
Çoklu sistem tutulumu ile seyreden difteri vakası
Ahmet Yaramış1, Selahattin Katar2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
Ateş, boyunda şişlik ve nefes darlığı yakınmaları ile kliniğimize getirilen on yaşındaki kız hastaya nazofarengeal difteri düşünülerek aynı gün içinde difteri antitoksini ve kristalize penisilin başlanmasına rağmen, yatışının ikinci haftasından sonra sırasıyla miyokardit, inme, nöropati, ve hepatite bağlı bulgular ortaya çıktı. Myokardit için karnitin, dobutamin, dopamin ve immünglobulin uygulanan hasta, yatışının 52. gününde minimal hemiparezi ile taburcu edildi. Daha sonraki beş yıllık izlemlerinde hafif hemiparezi dışında herhangi bir sorunu olmayan hastayı literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler : difteri, çoklu sistem tutulumu, myokardit, nöropati, hepatit, diphtheria, multiple system damage, myocarditis, neuropathy, hepatitis
Copyright © 2016 cshd.org.tr