Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 3
Şanlıurfa ilindeki 69 çocuk tüberkülozu vakasının klinik, radyolojik ve epidemiyolojik özellikleri
Ali Ayçiçek1, Gafur Tansel Aktaş2, Ömer Faruk Çelen3
1Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Pediatri Uzmanı
2Viranşehir Verem Savaş Dispanseri Doktoru
3Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Radyoloji Uzmanı, Sağlık Bakanlığı
1997-2005 yılları arasında Viranşehir Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Çocuk Hastanesi’nde tanı konan 69 çocuk tüberkülozu (TB) vakasının klinik ve radyolojik ve epidemiolojik bulguları değerlendirildi. Hastaların 37’i (%54) erkekti. Yaş ortalaması 2.6±2.0 yaştı. Hastaların 56’i (%81) beş yaş altındaydı. BCG aşı skarı 23 vakada (%33.5) pozitifti, 20 vakada ise (%29) de tüberkülozlu bir erişkin ile temas hikayesi vardı. En belirgin semptom olarak öksürük (%46.6), hışıltılı solunum (%20.4), zayıflama (%12.3), ateş (%10.8), gece terlemesi (%3.1) olarak belirlendi. Şikayetlerin süresi ortalama bir ay olarak belirlendi. Vücuttaki yerleşim yerine göre akciğer TB 62 (%90.1), miliyer tüberküloz üç (%4.3), TB menenjit bir (%1,4), akciğer TB ve TB menenjit beraber bir (%1.4), TB lenfadenit bir (%1.4) ve renal tüberküloz bir (%1.4) vakanın bulundu. Akciğerdeki tutulumuna göre lokal pulmoner lezyon 38 (%62), lokal parankim tutulumu olmayan hiler lezyonlar 13 (%21), tüberküloz plörezi yedi (%11), bronşiyal lezyonlar dört (%6) olarak bulundu; ayrıca bunların %82 vaka hiler lenfadenopati saptandı. Bu çalışmada, özellikle atipik enfeksiyon tabloları ile gelen çocuklarda, çocuk hekimlerinin TB yönünden dikkatli olmalarının gerekliliği vurgulandı. Anahtar Kelimeler : tüberküloz, çocuk, hışıltılı solunum, tuberculosis, infant, children, wheezing
Copyright © 2016 cshd.org.tr