Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 2
Çocuklarda idiopatik orbital miyozit: Bir vaka takdimi
Zülal Ülger1, Ayşe Tosun1, Sema Rala2, Gül Serdaroğlu3, Önder Üretmen4 Şükran Darcan5, Hasan Tekgül5, Sarenur Gökben5
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçenti
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
İdiopatik orbital miyozit, çocuklarda seyrek görülen otoimmün bir hastalıktır. Tedavinin temelini oluşturan kortikosteroidler, enflamatuar bulgularda hızlı ve dramatik bir düzelme sağlamaktadır. Kortikosteroid tedavisinin, enflamasyon bulgularının tekrar ortaya çıkmasını önlemek amacı ile uzun dönemde azaltılarak kesilmesi önerilmektedir. Bu vaka takdiminde, akut başlangıçlı orbital ağrı, periorbital ödem, diplopi ile kliniğimize başvuran ve idiopatik orbital miyozit tanısı alan onbir yaşında bir kız vaka sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : idiopatik orbital miyozit, orbital ağrı, periorbital ödem, diplopi, idiopathic orbital myositis, orbital pain, periorbital edema, diplopia
Copyright © 2016 cshd.org.tr