Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 4
Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-II: çevre
Elif N. Özmert
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi konusundaki bu ikinci yazıda gelişimi olumsuz etkileyen çevresel kirleticiler ele alınmıştır. Özellikle Dünya'da ve Türkiye'de çok sayıda çocuğu etkileyen veya etkileyebilecek çevresel faktörler üzerinde durulmuştur. Bunlar metaller (kurşun, cıva va manganez), endüstriyel yan ürün olan polihalojenli aromatik hidrokarbonlar, tarımda yaygın olarak kullanılan pestisitler ile özel durumlarda karşılaşılan radyasyondur. Ayrıca annenin veya ailenin uygulamaları nedeni ile çocuklara olumsuz bir çevre oluşturan, alkol (fetal alkol sendromu), çevresel sigara dumanı ile etkilenim ve televizyonun erken çocukluk gelişimi üzerindeki olmusuz etkileri tartışılmış ve bunların önlenebilmesi için öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler : çevre, erken çocukluk gelişimi, environment, early childhood development
Copyright © 2016 cshd.org.tr