Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 4
Beş yaşından önce tip 1 diyabetes mellitus tanısı alan çocuklarda etiyopatogenezde rol alan faktörler
Ayla Güven1, Murat Aydın2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Bu çalışmada küçük yaşta ortaya çıkan diyabetin etiyopatogenezinde rol oynayan faktörlerin araştırılması; hastaların hastaneye yatırıldıklarında demografik, klinik ve laboratuvar bulgularının belirlenmesi amaçlandı. Beş yaşından önce tip 1 diyabet tanısı alan 26 çocuk çalışmaya alındı. Hastaların 12’si kız, 14’ü erkekti. Hastaların ilkbahar ve yaz aylarında doğdukları, sonbahar ve kış aylarında tanı aldıkları saptandı. Çocukların %57.6’sı bebeklik döneminde hiç D vitamini almamıştı. Anne sütü alma süresi ortalama altı ay olup, inek sütü ile beslenmeye ortalama üçüncü ayda başlanmıştı. Tanı yaşları 7-58 ay arasında değişmekteydi. Hastaların %34.6’sında tanı sırasında malnütrisyon vardı. Vücut kitle indeksleri düşük hastaların hastaneye diyabetik ketoasidoz koması halinde getirildikleri ve daha yüksek HbA1c düzeylerine sahip oldukları gözlendi. Bu çalışmada beş yaşından küçüklerde hastaneye getirildiklerinde iştahsızlığın önemli bir yakınma olduğu bulundu. Anahtar Kelimeler : Tip 1 diyabet, etiyopatogenez, okul öncesi çocuklar, type I diabetes, etiopathogenesis, pre-school age
Copyright © 2016 cshd.org.tr