Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 4
Çocukluk çağında status epileptikus; 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz
Burak Tatlı1, Demet Soysal1, Agop Çıtak2, Nur Aydınlı3, Raif Üçsel4, Metin Karaböcüoğlu5, Mine Çalışkan5, Meral Özmen4, Nedret Uzel5
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
2Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatri Doçenti
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
5Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatri Profesörü
Otuz dakikadan uzun süren konvülsiyon ya da aynı süre içinde bilinç yerine gelmeden seri konvülsiyonlar status epileptikus olarak adlandırılır. Status epileptikus çocuklarda sık görülen acil nörolojik bir problemdir. Uzamış ve kontrol altına alınamamış hastalarda sistemik ve nörolojik sekeller olabilmektedir. Bu çalışmada Çocuk Acil Ünitesi’ne 2003 yılında başvurarak status epileptikus tanısı alan 29’u erkek 48 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları cinsiyetleri, nöbet kontrol süreleri, etiyolojik faktörleri, tedavide kullanılan ilaçlar ve prognozları değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 29.5 ± 28.7 ay idi. Etiyolojide en sık rastlanan hastalık, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları olarak bulundu. Tedavi protokollerinde kullanılan antiepileptikler arasında çalışmamızda anlamlı bir fark bulunmadı. Anahtar Kelimeler : status epileptikus, çocukluk çağı, midazolam, status epilepticus, childhood, midazolam
Copyright © 2016 cshd.org.tr