Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Bir vaka takdimi
Erdoğan Yüzkollar1, Elfi Divanlı2, Tamer Özekinci3, Seval Özdemir4, Fatih Ünal1, Mehmet İzzet Avşar2, Deniz Çakır1
1SSK Bursa Çocuk Hastanesi Pediatri Uzmanı
2 SSK Bursa Çocuk Hastanesi Radyodiagnostik Uzmanı
3 SSK Bursa Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı
4 SSK Bursa Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı
Serebral hemiatrofi ya da Dyke-Davidof-Masson sendromu, konvülsiyon, fasiyal asimetri, kontrolateral hemipleji ya da hemiparezi ve mental retardasyon ile karakterizedir. Klinik bulgular, beyin zedelenmesinin düzeyine bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Serebral hemiatrofi ile ilişkili olarak sıklıkla hemipleji, konvülsiyon, öğrenme güçlüğü ve epilepsi görülebilir. Bu makalede, havale geçirme yakınması ile getirilen yedi aylık kız çocukta saptanan, hemiatrofi ile karakterize bu merkezi sinir sistemi malformasyonu tartışılarak sunuldu. Anahtar Kelimeler : Dyke-Davidoff-Masson sendromu (D-D-M-S), serebral hemiatrofi, eksternal hidrosefali, Dyke-Davidoff-Masson syndrome (D-D-M-S), cerebral hemiatrophy, external hydrocephalus
Copyright © 2016 cshd.org.tr