Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2019 , Vol 62 , Num 1-2
Yapışık ikizler: Son iki yılda görülen üç vaka takdimi
Ferda Özlü *1 ,Caner Hacıoğlu *2 ,Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş *3 ,Mehmet Satar *3 ,Mustafa Akçalı *4 ,Önder Özden *5 ,Hüseyin Şimşek *4 ,Nejat Narlı *3 ,Esra Ağırgöl *4
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doktoru, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Adana
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Adana
5 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Adana
Yapışık ikizler, çok seyrek görülen bir durumdur. Etiyolojisi tam anlaşılamamakla beraber kızlarda daha sık görülür. Çevresel etkenler ve genetik rol oynayabilir. Tedavi ve yaklaşımları tanı zamanı, paylaşılan organlar ve ailenin isteklerine göre değişir.

Bu makalede iki yılda izlediğimiz üç yapışık ikiz olguları sunulmuştur. Tüm merkezlerde yapışık ikizlerin tedavi yönetimi ve etik yaklaşımlarının tartışılması hâlâ devam etmektedir. Anahtar Kelimeler : yapışık ikizler, yenidoğan, etik yaklaşım

Copyright © 2016 cshd.org.tr