Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 3-4
Sürrenal hemoraji: seyrek görülen bir tedaviye dirençli hiperbilirübinemi nedeni
Çiçek Ceren *1 ,L. İdil Emral *1 ,Dilek Sarıcı *2 ,Demet Altun *3 ,S. Ümit Sarıcı *4
1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanlık Öğrencisi, Ankara, Türkiye
2 Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Doçenti, Ankara, Türkiye
3 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Ankara, Türkiye
4 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara, Türkiye
Bu yazıda ciddi hiperbilirübinemi nedeniyle fototerapi uygulanan, 24 saatlik tedavi sonrası yeterli bilirübin azalması sağlanamayan, patolojik hiperbilirübineminin diğer tüm nedenleri dışlanmış ve etiyolojiye yönelik ileri incelemelerde sürrenal hemoraji tanısı konmuş yenidoğan olgusu sunulmuştur. Sürrenal hemoraji, neonatal hiperbilirübineminin seyrek görülen nedenlerinden birisidir ve özellikle de tedaviye dirençli olgularda etiyolojik faktör olarak düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : neonatal hiperbilirübinemi, sürrenal hemoraji
Copyright © 2016 cshd.org.tr