Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 3-4
Malatya il merkezi okul çağı çocuklarda işitme taramaları
Özlem Yılmaz *1 ,Cengiz Yakıncı *2 ,Erkan Karataş *3
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi, Malatya, Türkiye
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Malatya, Türkiye
3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesörü, Malatya, Türkiye
İşitme kaybı dış, orta, iç kulak ve akustik sinirde meydana gelen patolojik nedenlerle çevredeki seslerin algılanamamasıdır. Çalışmamızda yaş ortalaması 10±1 yıl olan çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi planlandı. Mart 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında, Malatya ilinde öğrenim gören 812 beşinci sınıf öğrencisi çalışmaya alındı. Çocuklara Resonance R17A odyometri cihazı ve saf ses uyaran kullanılarak işitme taraması yapıldı. İşitme taramasından 24 (%3) çocuk kaldı. Bu çocuklar ayrıntılı muayene ve ileri testlerle değerlendirildi. İşitme taramasından kalan 24 çocuğun 11`inde (%45.8) kalıcı işitme kaybı tespit edildi. İşitme kayıplı 11 hasta değerlendirildiğinde üçünde (%27.2) çok hafif, dördünde (%36.3) hafif, ikisinde (%18.1) orta, ikisinde (%18.1) ileri ve/veya çok ileri derecede işitme kaybı tespit edildi. Risk faktörleri değerlendirildiğinde; ateşli hastalık geçirme (p=0.02), tekrarlayan kulak hastalığı geçirme (p=0.03), öncesinde var olan işitme kaybı öyküsü (p=0.04), yüksek sesle televizyon izleme-müzik dinleme (p=0.007) ve konuşulanları işitmede güçlük şikayetlerinin olması (p=0.004) ile işitme testi taramalarından kalma istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olarak bulundu (p<0.05). Çalışmamızda okul çağı çocuklarda herhangi bir derecedeki işitme kaybı sıklığı %1.35 oranında saptandı. Yenidoğan taramaları sonrasında da işitme taramalarının okul öncesi ve okul çağı çocuklarda yaygınlaşması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : işitme taraması, okul çağı çocuklar
Copyright © 2016 cshd.org.tr