Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 3-4
Çocuk hekimlerinin human papilloma virus aşıları hakkındaki bilgi ve eğilimleri
Aydın Adıgüzel *1 ,Sinem Akgül *2 ,Yasemin Düzçeker *1 ,Orhan Derman *3 ,Nuray Kanbur *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara, Türkiye
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Ankara, Türkiye
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara, Türkiye
Çalışmamızda çocuk hekimlerinin, human papilloma virus (HPV) aşılaması ile ilgili bilgi düzeylerinin ve Türkiye`deki HPV aşılaması ile ilgili tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı`nda görev yapan 90 pediatri araştırma görevlisine üç kısımdan oluşan anket yapıldı. Katılımcıların sadece %38.9`unun HPV aşısını hastalarına önerdiği görüldü. Çalışmaya katılanların yalnızca %36.7`si cinsiyet ve yaş olarak kimlere aşının önerileceğini biliyordu. Anketin ikinci kısmında çocuk hekimlere göre Türkiye`deki HPV aşılama oranının neden düşük olmasına dair en sık neden aşının ulusal aşı takviminde yer almamasıydı (%73.3). Bunu sırasıyla aşının pahalı olması (%68.9), aşıyla ilgili sosyal stigmalar (%58.9) izliyordu. Çocuk hekimlerin aşıyı neden önermediğinin sorgulandığı anketin üçüncü kısımda en önemli faktör %53.3 oranla kendilerini aşıyla ilgili yeterli bilgi düzeyinde hissetmemeleriydi. Sonuç olarak çocuk hekimlerinin aşılamada en etkili kişiler olmasına rağmen bu çalışmada aşıyla ilgili bilgi düzeyini çok düşük saptamakla birlikte aşının ancak ulusal aşı takviminde yer alması sonucunda aşılama oranlarında artış olacağı düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler : human papilloma virus, HPV aşısı, serviks kanseri, çocuk hekimleri
Copyright © 2016 cshd.org.tr