Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 1-2
Amidalı Aetius ve çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine bir değerlendirme
Nuray Yaşar Soydan *1 ,Çağatay Aşkit *2 ,Ahmet Acıduman *3
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, Ankara
2 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Doçenti
3 Profesörü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Ankara
Bu çalışma, geç antik dönem hekimlerinden biri olan Amidalı Aetius`un (6. yüzyılın ilk yarısı) Tetrabiblon adlı eserinin dördüncü kitabının ikinci kısmında 154-162 sayfaları arasında yer alan çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölüm üzerinde yapılmıştır. Aetius`un eserinde yer alan çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölümün gerek Batı dillerine gerekse Türkçeye çevirisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, burada Aetius`un çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili yaklaşımlarını ve önerdiği tedavi yöntemlerini ortaya koymak ve ilgili bölümü Türk tıp tarihine kazandırmak amaçlanmaktadır. Ele alınan bölümde, çocukların sağlığının korunması ve çocuklarda görülen hastalıkların neler olduğu ve bu hastalıklara yönelik tedavi önerileri açıklanmaya çalışılmıştır. İlgili bölümlerde sağlıklı bir gebelik sürecinden sonra bebeğin yaşamaya değer olup olmadığının belirlenmesi, sütannenin seçimi, sütannenin yaşam tarzı, neonatal bakım, bebeklerde görülen hastalıklar ve adölesan döneme ilişkin görüşlere yer verilmiş; hastalıkların iyileştirilmesinde önerilen bitkisel, hayvansal, mineral ve doğal yöntemlerin yanı sıra zaman zaman da muska ve büyü uygulamalarına başvurulduğu görülmüştür. Çocuk hastalıklarıyla ilgili alan yazında mevcut olan antik dönem hekimlerinden İstanköylü Hippokrates, Efesli Rufus, Efesli Soranus, Bergamalı Galenus, Bergamalı Oribasius, Aydınlı Alexander ve sonraki dönemde de Aeginalı Paulus ve Orta Çağ`da İslam coğrafyasında yetişmiş olan Ebû Bekr er-Râzî, İbn-i Sînâ ve İsmâ`îl Cürcânî gibi hekimlerin çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili düşünceleriyle dar çerçevede de olsa bir karşılaştırma yapılması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler : Amidalı Aetius, Tetrabiblon, geç antik dönem, çocuk hastalıkları, tıp tarihi
Copyright © 2016 cshd.org.tr