Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 1-2
Anne psikopatolojisi ve aile işlevselliğinin ergenlerin intihar niyeti ve davranışı üzerine etkisi
Gülser Şenses Dinç *1 ,Müge Şahin *2 ,Duygu Bilgili *2 ,Esra Çöp *3 ,Zeynep Göker *1 ,Özlem Hekim *1 ,Funda Kurt *4 ,Emine Dibek Mısırlıoğlu *5 ,Özden Şükran Üneri *6
1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Uzmanı, Ankara
2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Asistanı, Ankara
3 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Doçenti, Ankara
4 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Pediatri Uzmanı, Ankara
5 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Pediatri Profesörü, Ankara
6 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Profesörü, Ankara
Ergenlik döneminde intihar, mortalite ve morbiditenin önemli nedenleri arasındadır. Aile işlevselliğinin bozulması ve ebeveyn psikopatolojisi ergende intiharın çevresel risk etmenlerindendir. Bu çalışmada, intihar girişiminde bulunan 31 ergende intihar davranışı ve niyetinin annedeki psikopatoloji ve aile işlevselliği ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ergenlerde psikopatolojiyi değerlendirmek için Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşamboyu Şekli (ÇDŞG-ŞY) uygulandı, İntihar Niyeti Öçeği (İNÖ) ve İntihar Davranışı Ölçeği (İDÖ) doldurtuldu. Anneleri ise Belirti Tarama Listesi (BTL), McMaster Aile Değerlendirme Ölçeği`ni (ADÖ) doldurdu. Annede psikopatoloji saptanan ergenlerin intihar niyeti ölçeği puanları anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Aile değerlendirme ölçeğinin iletişim, roller ve duygusal tepki verebilme alt-puanları ile İNÖ punları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı. Sonuç olarak, annedeki psikopatoloji ve aile işlevlerindeki sorunlar ergenin intihar niyetini arttırmaktadır. Aile işlevlerinde sorun olan ve annelerinde psikopatoloji saptanan ergenleri değerlendirirken intihar riski açısından dikkatli olunması ve ailenin de tedavi sürecine dahil edilmesi önemlidir. Anahtar Kelimeler : ergen, intihar niyeti, intihar davranışı, aile işlevi, anne
Copyright © 2016 cshd.org.tr