Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 1-2
Ergenlerde zayıflığın yaşam kalitesi üzerine olan etkisi
Atakan Comba *1
1 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı, Ankara Ergenlerde, beslenme yetersizliği ve zayıflık sık görülmektedir. Çalışmamızda, ergenlerde zayıflığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma 13-18 yaş arası bilinen bir hastalığı olmayan sağlıklı okul çocuklarında yapıldı. Çocukların beden kitle indeksi ve beden kitle indeksi z skoru hesaplandı. Beden kitle indeksi z skorunun -2`nin altında olması zayıflık olarak kabul edildi. Çalışmaya alınan çocuklara ve ebeveynlerine `çocuklar için yaşam kalitesi ölçeği ergen formu`nda kendilerine uygun cevapları işaretlemeleri istenildi. Puanlama, ölçek toplam puanı, fiziksel sağlık toplam puanı ve duygusal, sosyal ve okul işlevselliğini değerlendiren psikososyal sağlık toplam puanı olarak üç alanda hesaplandı. Çalışmaya, 100 (%62.1) kız, 61 (%37.9) erkek olmak üzere toplam 161 çocuk alındı. Yaşları ortalaması 15.4±1.1 yıl idi. Çocukların 29`unda (%18) beden kitle indeksi z skoru -2`nin altında idi. Zayıf çocuklar ve anne-babalarının fiziksel sağlık toplam puanı (73±18, 69±21, sırasıyla), normal çocuk ve anne-babalarından (82±12, 81±15, sırasıyla) anlamlı olarak düşüktü (p= 0.014, 0.006 sırasıyla). Zayıf çocukların ve anne-babalarının ölçek toplam puanı (76±12, 76±14, sırasıyla), normal çocuklar ve anne-babalarından (81±10, 81±11 sırasıyla) daha düşüktü, ancak istatistiksel fark saptanmadı (p= 0.052, 0.054, sırasıyla). Grupların psikososyal sağlık toplam puanı arasında fark saptanmadı. Çalışmamız, zayıf ergen çocuklarda fiziksel sağlık ile ilgili yaşam kalitesinin daha düşük olduğunu ve anne-babalarının da zayıf çocukların fiziksel sağlığı daha yetersiz bulduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler : adolesan, çocuk, ergen, yaşam kalitesi, zayıflık
Copyright © 2016 cshd.org.tr