Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 1-2
Mukopolisakkaridozlu hastalarda foramen magnum düzeyinde kritik kord basısı
Gülden Demirci Otluoğlu *1 ,M. Memet Özek *2
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, Nöroşirürji Uzmanı, İstanbul
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, Nöroşirürji Profesörü, İstanbul
Hastanemizde Kasım 2011 ile Şubat 2018 tarihleri arasında ameliyat edilen altı mukopolisakkaridozlu hastanın bilgileri sunulmuştur. Bu hastalara foramen magnum düzeyindeki darlık nedeniyle suboksipital kraniektomi ve C1 laminektomi yapılarak etkili düzeyde dekompresyon sağlandı. Hastaların izlemi sırasında komplikasyon gelişmedi. Hastalarda klinik olarak anlamlı düzelme görüldü. Bu hastaların mukopolisakkaridoz izlem protokolüne göre izleminin sağlanması ve erken cerrahiye yönlendirilmesi hastaların yaşam konforu açısından oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler : C1 laminektomi, foramen, magnum darlığı, mukopolissakkaridoz, suboksipitial kraniektomi
Copyright © 2016 cshd.org.tr