Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 4
Kardiyak kateterizasyon işlemine hazırlanmanın 8-14 yaş grubu çocuk ve ergenlerin kaygı düzeylerine etkisi
Ezgi Perktaş *1 ,Elif Özmert *2 ,Ebru Kültür *3 ,Tevfik Karagöz *2
1 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı,
2 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatri Profesörü,
3 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü
Birçok çocuğa kalp hastalığı nedeniyle pediatrik kardiyoloji ünitelerinde kateterizasyon işlemi yapılmaktadır ve bu işlem çocuklar için kaygı oluşturabilmektedir. Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Ünitesi`nde tedavi edilen 8-14 yaş çocukları ele alındı. Kalp kateterizasyon işlemi uygulanmadan önce kateterizasyon aşamaları farklı fotoğraflar ile anlatıldı ve bu bilgilerin, çocukların ve anne ve babaların kaygı düzeylerine etkisi araştırıldı. Bu amaçla işlemin adımlarını gösteren bir fotoğraf kitabı da hazırlandı. Hastalar, vaka ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıntılı bilgi vaka grubuna verildi. Çocuk/ergen ve onların anne-babaları durumluk ve sürekli kaygı ölçekleri, araştırmacılar tarafından hazırlanan davranış gözlem listesi ve onlara verilen bilgilere ilişkin bir anket formu kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar, kaygı düzeyleri ile ilgili vaka ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını gösterdi. Ancak, vaka grubunda yaş ve durumluk kaygı ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Elde edilen tüm sonuçlar literatür desteği ile değerlendirilerek, çocukların ve ailelerinin eğitim seviyelerine ve öğrenme becerilerine göre farklı eğitim araçlarıyla tıbbi işlemler konusunda ayrıntılı eğitim verilmesinin yararlı olabileceği tartışıldı. Anahtar Kelimeler : kardiyak kateterizasyon, kaygı, ameliyat öncesi hazırlık
Copyright © 2016 cshd.org.tr