Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 3
Ergenlerde kendine zarar verme davranışları: Risk etkenleri, değerlendirme ve önleme
Burcu Ersöz Alan *1 ,Devrim Akdemir *2
1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçenti
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti
Kendine zarar verme davranışı (KZVD) kişinin kendi vücudunda gerçekleştirdiği ve doku hasarı ile sonuçlanabilen eylemdir. Eylemin niyetine göre özkıyım girişiminden ayrılır. Genellikle ergenlikte başlar ve bazen sakatlanma ya da ölümle sonuçlanabilir. KZVD yaygınlığı yıllar içinde artış göstererek önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Tekrarlayıcı KZVD sık görülür. Geçmişte KZVD öyküsü, depresyon, ihmal ve istismara uğrama, zorbalığa maruz kalma, ümitsizlik gibi bireysel/psikiyatrik, ailesel ve sosyal birçok risk etkeni saptanmıştır. KZVD özkıyım girişimi açısından da risk etkenidir. Bu derlemede ergenlerdeki KZVD`nin psikiyatrik değerlendirmesi, tedavisi ve önleme stratejileri gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : ergenlik, kendine zarar verme davranışı, özkıyım
Copyright © 2016 cshd.org.tr