Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 3
Fasiyal sinir bozuklukları
Yasemin Özkale *1 ,İlknur Erol *2
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Yardımcı Doçenti
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Profesörü
Fasiyal sinir, kraniyal sinirler arasında fonksiyonları ve anatomik olarak dağılım özelliğinden dolayı fonksiyonu en sık bozulan kraniyal sinirdir. Fasiyal sinir paralizisi konjenital veya edinsel olarak sınıflandırılır. Edinsel fasiyal paralizilerin enfeksiyöz, neoplastik, travmatik ve idiopatik olmak üzere bir çok sebebi vardır. Ancak tüm bilinen bu nedenlere karşın fasiyal paralizilerin büyük çoğunluğu `Bell paralizisi` olarak bilinen `idiopatik` fasiyal paralizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik uygulamada, çocuklarda fasiyal sinir bozukluklarının çoğunluğu akut periferik fasiyal sinir paralizisi şeklinde görülmektedir. Hasta genellikle birkaç saat içinde ortaya çıkan hızlı tek taraflı yüz felci başlangıcı ile başvurur. Etkilenen çocukların ebeveynleri endişe verici olan bu durum için acil ve makul bir açıklama istemektedir. Hastalarda doğru tanı kapsamlı bir öykü ve fizik muayene ile başlar. Bu derlemede, fasiyal sinir anatomisini ve fasiyal sinir hastalıklarının nedenlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini literatürün ışığında tartışmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler : fasiyal sinir hastalıkları, çocuk
Copyright © 2016 cshd.org.tr