Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 2
Deri döküntüsüyle getirilen 423 çocuk hastanın klinik değerlendirmesi
Sevgen Tanır Başaranoğlu *1 ,Sibel Kaplan *2 ,Kübra Aykaç *1 ,Yasemin Özsürekçi *1 ,Ali Bülent Cengiz *3 ,Ateş Kara *3 ,Mehmet Ceyhan *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatri Araştırma Görevlisi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Döküntülü hastalıklar, çocukluk yaş grubunda ayaktan poliklinik başvurularının önemli bir kısmını oluşturur. Bu çalışmada, retrospektif olarak Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’ne döküntü yakınması ile getirilen çocuk hastalarda etiyolojik nedenlerin ortaya konulması amaçlandı. Döküntü şikayeti ile başvuran 423 hastada başta primer suçiçeği enfeksiyonu (%24) olmak üzere viral etkenler sorumlu bulunurken %30’unda döküntü etyolojisi tanımlanamadı. Primer suçiçeği enfeksiyonu olan hastaların %77’si 5 yaş üzerinde iken, bu vakaların %6.8’ihastaneye yatırılması gerekti. İkinci sıklıkta görülen el-ayak –hastalığı (%9.9) ise daha çok 5 yaş altında görüldü ve vakalarin hiçbiri hastaneye yatırılmadı. Hızlı mikrobiolojik testlerin özellikle viral etkenler için poliklinik şartlarında kullanımının tanımlanamayan döküntü etkenlerinin tespitinde büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür. Enfeksiyon hastalıklarının yanında döküntü sebebi olarak dermatolojik ve romatolojik hastalıkların da tespit edilmesi, döküntü ile başvuran hastaların değerlendirmesinde multidisipliner yaklaşımın uygun olacağını göstermektedir. Anahtar Kelimeler : deride döküntü, enfeksiyon, pediatrik
Copyright © 2016 cshd.org.tr