Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 2
Geç prematüre doğan bebeklerin postnatal ilk 15 günde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi
Ferda Özlü *1 ,Ali Tunç *2 ,Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş *3 ,Selim Büyükkurt *4
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Adana
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti, Adana
Son yıllarda sezaryen doğumların artması, çoğul gebeliklerin artması, yardımcı üreme tekniklerinin kullanımının artmasına bağlı olarak geç preterm doğumların arttığı düşünülmektedir. Çalışmada hastanemizdeki geç preterm bebeklerin insidansını araştırmak ve karşılaştıkları sorunlarının irdelenmesi amaçlandı. Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 34-36 gebelik haftaları arasında canlı doğan geç prematüre bebekler alındı. Bu bebeklerin postnatal ilk 15 gününde karşılaştıkları sorunlar retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 3575 doğum (97 ikiz, 22 üçüz doğum) ile 3716 bebek doğdu. 597 geç preterm doğum (30 ikiz, 7 üçüz doğum) ile toplam 641 bebek doğdu. Geç prematüre doğan 641 bebek tüm doğan bebeklerin %17.2’sini oluşturdu. Doğum sonrası ilk 24 saatte hastaneye yatan bebek sayısı 385 (%82.6) idi. Geç prematüre 208 bebekte (%44.6) sarılık, 124 bebekte (%26.6) beslenme intoleransı, 60 bebekte (%12.9) yenidoğan geçici takipnesi, 48 bebekte (%10.3) hipoglisemi, 41 bebekte (%8.8) respiratuar distres sendromu, 36 bebekte (%7.7) pnömoni, 18 bebekte (%3.9) erken neonatal sepsis, altı bebekte (%1.3) nazokomiyal sepsis, bir bebekte (%0.2) nekrotizan enterokolit saptandı. Hastaneye tekrar başvuran bebeklerin 44’ü (%10.8) hastaneye yeniden yatırıldı. Sonuç olarak geç preterm bebekler yenidoğan döneminde sarılık, beslenme intoleransı, hipoglisemi, solunum sıkıntısı ve enfeksiyon riski gibi gelişebilecek hastalıklar açısından değerlendirilmeleri çok önemlidir. Anahtar Kelimeler : geç prematüre bebek, postnatal sorunlar
Copyright © 2016 cshd.org.tr