Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 1
Umbilikal kateterizasyonu ilişkili seyrek görülen bir komplikasyon
Mustafa Akçalı *1 ,Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş *2 ,Önder Özden *3 ,Sevcan Erdem *4 ,Ferda Özlü *4 ,Hilmi Serdar İskit *5 ,Atakan Atalay *6 ,Nazan Özbarlas *2
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçenti, Adana
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti, Adana
5 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Profesörü, Adana
6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçenti, Adana
Umbilikal venöz kateterizasyon yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi, monitorizasyon, kan örneklemesi ve total parenteral nütrisyon ile beslenme nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Umbilikal kateterizasyon işlemi sonrası tıkanma, kanama, kopma, sızdırma, tromboz, enfeksiyon, distal embolizasyon, perforasyon ve tamponat gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle umbilikal kateterler yerindeyken ve çıkarılırken çok dikkatli olunmalıdır. Seyrek de olsa çıkarılma sırasında kateterin kesilmesi veya kopması gözlenebilir. İçerde kalan kateter parçası hastanın büyüklüğüne göre transumbilikal kateterizasyonla veya cerrahi olarak çıkarılabilir. Yazıda 28 haftalık doğan bir bebekte umbilikal ven kateterizasyonunun çekilmesi sırasında kopma veya kesmeye ikincil olduğu düşünülen ve cerrahi işlem ile çıkarılmak zorunda kalınan bir umbilikal ven kateterizasyon komplikasyonu bildirilmiştir. Anahtar Kelimeler : umbilikal ven katateri, kateter kopması-kesilmesi
Copyright © 2016 cshd.org.tr