Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 1
Akut romatizmal ateşte nadir görülen bir durum: Mobitz tip 1 II. derece AV blok
Osman Güvenç *1 ,Yakup Ergül *2
1 Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı, Batman
2 Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Doçenti
Akut romatizmal ateş, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Kalp tutulumu, morbiditeden ve mortaliteden sorumludur. Endokard, miyokard ve perikard tutulabilir, en sık mitral ve aort kapağında yetmezlik ve zamanla darlık, konjestif kalp yetmezliği, miyokardit ve perikardit görülebilir. Bunların dışında, kardit olmadan birçok ritim ve ileti kusuru da hastalığının seyri sırasında ortaya çıkabilir. Bunlar arasında her dereceden atriyoventriküler blok, atriyal veya ventriküler prematür atımlar, akselere nodal ritim, supraventriküler taşikardi ile junctional ve ventriküler taşikardi sayılabilir. Hastalarda Mobitz tip 1 ikinci derece atriyoventriküler blok görülme olasılığı çok düşüktür. Bu makalede, akut dönemde kalp kapak tutulumu olmadan Mobitz tip 1 atriyoventriküler blok tespit edilen hasta sunuldu ve nadir görülen bu durum, literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı. Anahtar Kelimeler : akut romatizmal ateş, Mobitz tip 1 blok
Copyright © 2016 cshd.org.tr